Abstracts

Het inzenden van abstracts is per 31 mei 2024 gesloten.

De beoordelingscommissie heeft 6 abstracts uitgekozen voor een mondelinge presentatie. Deze presentaties zijn opgenomen in het programma.

Richtlijnen insturen abstract

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw instelling, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen jouw vakgebied, waarbij jij betrokken bent (geweest). Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en betreft maximaal 300 woorden (inclusief titel). Gelieve onderstaande indeling aan te houden bij het indienen van je abstract.

 1. Titel
 2. Introductie/achtergrond.
 3. Opzet/Methode
 4. Resultaten.
 5. Conclusies/discussie
 6. Literatuur (optioneel)

Auteurs: op de lijst van auteurs moeten diegenen staan die het project/onderzoek hebben geïnitieerd, opgezet, de data hebben verzameld en geanalyseerd, en hebben meegewerkt aan het schrijven van het abstract. Degene die het abstract gaat presenteren moet als eerste auteur worden genoemd.

Belangrijk:

 1. Houd je aan de instructies voor het indienen van het abstract.
 2. Het abstract dient in de Nederlandse taal geschreven te zijn.
 3. Het abstract dient in het Nederlands gepresenteerd te worden.

Beoordelingscriteria

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissieleden van de V&VN-Geriatriedag aan de hand van vaststaande criteria, zie hieronder:

 1. Kwaliteit abstract
  Bevat het abstract de essentiële onderdelen en zijn deze voldoende helder beschreven?
 2. Het onderwerp klinisch relevant voor zorgprofessionals
  Richt het abstract zich op een probleem van de beroepspraktijk van de verpleegkundige/VS?
 3. Innovatief/originaliteit
  Geeft het abstract een innovatieve benadering van het probleem?
 4. Resultaten toepasbaar (maatschappelijke relevantie)
  Zijn de resultaten toepasbaar in de dagelijkse uitvoering van de zorg?
 5. Actualiteit
  Speelt het onderwerp in op huidige/recente ontwikkelingen binnen de zorg?