Anne Marie Vaalburg

Participatief actieonderzoek samen met verpleegkundigen en verzorgenden: zo vergroot je zeggenschap

Introductie
Verpleegkundigen en verzorgenden betrekken bij onderzoek en kwaliteitsverbetering is wenselijk omdat zij de verbeterpunten in de zorg kennen. Participatief actieonderzoek (PAO) stelt verpleegkundigen en verzorgenden in staat problemen te identificeren en samen met de onderzoeker strategieën te ontwikkelen om deze op te lossen. Op een geriatrische revalidatie afdeling onderzocht een zorgteam hoe zij middels het stellen van revalidatiedoelen hun patiëntgerichte werkwijze konden verbeteren. Deze studie evalueert het proces van het betrekken van verpleegkundigen en verzorgenden bij PAO.

Methode
Data verzameld (logboek en (groeps)interviews) tijdens een 2,5 jaar durende PAO met een zorgteam (15-18 deelnemers) op een geriatrische revalidatieafdeling werden deductief geanalyseerd aan de hand van zeven kwaliteitscriteria (samenwerking, zorgvuldig omgaan met aannames, verantwoording, participatie, reflectie, kennisbronnen en transparantie).

Resultaten
Bevorderende factoren:
De specifieke context waarin het PAO plaatsvond (een leer- en innovatienetwerk: team en stagiaires leren en innoveren samen) bood het team de ruimte om te reflecteren op hun praktijk. In een positief leerklimaat durfde het zorgteam eerlijke diagnoses te stellen over hun manier van werken en te experimenteren met nieuw gedrag.

Belemmerende factoren:
De beperkte link tussen het PAO en het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Dit stond optimale betrokkenheid van teamleden in de weg, bijvoorbeeld tijd werd niet gefaciliteerd. Ook gaf het de onderzoeker meer macht dan wenselijk.

Conclusie/ discussie
Een zeggenschapsstructuur die alle lagen van de organisatie met elkaar verbindt, zorgt ervoor dat doelen van het management en kwaliteit op de afdelingen samenhangen. In het licht van de nieuwe Nederlandse wet Zeggenschap in de zorg bevelen we onderzoek naar PAO aan als methode om shared governance vorm te geven en verpleegkundigen en verzorgenden de rol te geven die ze verdienen bij het verbeteren van hun praktijk.

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Participatief actieonderzoek samen met verpleegkundigen en verzorgenden: zo vergroot je zeggenschap

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 12:20 - 12:30 CET