Anniek ten Bolscher

Familie betrekken bij de inzet van vrijheidsbeperkende interventie, dat wil jij toch ook? Kwalitatief onderzoek naar de behoeften van familieleden bij de inzet van vrijheidsbeperkende interventies in het ZGT

Welke behoefte heeft de familie bij de inzet van vrijheidsbeperkende interventies in het ZGT?

Inleiding
Sinds 2017 heeft Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) een speciaal team voor vrijheidsbeperkende interventies (VBI), bekend als het VIT-team. Het VIT-team wordt ingezet bij een VBI-score van drie of hoger om te beoordelen of de inzet van VBI noodzakelijk is. Het VIT-team merkt opdat familie weinig betrokken wordt bij de begeleiding van patiënten met risicogedrag of minder aanwezig willen zijn als er een VBI is ingezet.

Doelstelling
Inzicht krijgen in de behoeften van familieleden over hoe zij betrokken zijn geweest rondom de inzet van VBI bij de patiënt. Zodat er aanbevelingen gedaan kunnen worden om de samenwerking met familie te verbeteren bij VBI.

Methode
Een kwalitatief beschrijvend onderzoek. Binnen dit onderzoek werd door middel van interviews van +/-25 minuten getracht de behoeften van familieleden in beeld te brengen. De inclusieperiode liep van 25 maart t/m 11 mei 2024. De populatie bedroeg zes familieleden.

Resultaten
Alle respondenten benadrukten de rol van communicatie/informatievoorziening bij de inzet van VBI. Daarin benoemden zij dat het van belang is te bespreken wat VBI inhoudt en hoe het eruit ziet. Daarnaast willen ze betrokken worden bij beslissingen over het gebruik van psychofarmaca.

Discussie
Er is weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van familieleden bij VBI. Wel is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten bij VBI, waarbij het belang van communicatie en informatievoorziening naar voren komt. Visaggio et al. (2023) wijst erop dat patiënten de aanwezig van zorgpersoneel tijdens het fixatieproces belangrijk vonden, vooral wanneer zij informatie kregen wat er gebeurde. Butterworth et al. (2022) constateert dat patiënten slechte communicatieve vaardigheden van het personeel zien als een van de meest voorkomende oorzaken van gedragsescalatie.

Conclusie
Familieleden hebben behoefte aan communicatie en informatie over VBI en betrokkenheid rondom de inzet van psychofarmaca.

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Familie betrekken bij de inzet van vrijheidsbeperkende interventie, dat wil jij toch ook? Kwalitatief onderzoek naar de behoeften van familieleden bij de inzet van vrijheidsbeperkende interventies in het ZGT

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 12:10 - 12:19 CET