Annigje Bos

Verpleegkundigen en artsen ‘op de tandem’ voor proactieve zorgplanning met ouderen

Intro/achtergrond
Tijdige, optimaal georganiseerde proactieve zorgplanning (PZP) voor het groeiende aantal (kwetsbare) ouderen is noodzakelijk om passende zorg te bieden in lijn met hun wensen en behoeften. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in bevorderende en belemmerende factoren  bij transmurale PZP voor oudere mensen.

Opzet/methode
Vijf focusgroepen en aansluitend vier individuele interviews werden gehouden, met drie clientvertegenwoordigers en 32 zorgprofessionals betrokken bij PZP in eerstelijns- en tweedelijnszorg.

Resultaten
Vier thema’s werden geïdentificeerd: gebrek aan kennis, timing en inhoud van het gesprek, de (interprofessionele) rolverdeling en belemmerde transmurale toegang tot PZP informatie.

Artsen en verpleegkundigen hebben niet altijd voldoende kennis over PZP en de vele (palliatieve) mogelijkheden in zorg en behandeling, in het bijzonder alternatieven die ziekenhuisopname kunnen voorkomen. Verpleegkundigen weten verder niet altijd voldoende van een specifiek ziekteverloop. Ook ouderen en naasten ontbreekt kennis.

Een verschuiving in rollen werd voorgesteld door het promoten van een tweetraps PZP, zoals een tandem: een (wijk)verpleegkundige kan als eerste in een rustige (en vertrouwde omgeving) waarden en wensen voor het einde van het leven bespreken, een arts (of verpleegkundig specialist) rondt daarna PZP af met een gesprek over welke medische behandeling daarbij aansluit. Bij voorkeur worden naasten hierbij betrokken. Wanneer tijdig, dus niet op een moment van crisis, kan de kwaliteit van leven en sterven van ouderen verbeteren. Het voorkomt (mogelijk) niet passende zorg en behandeling in de laatste levensfase, spanningen met en binnen families en morele stress bij zorgprofessionals.

Conclusie/discussie
De toekomstige zorg aan ouderen kan verbeteren met verbeterde digitale uitwisseling van PZP informatie, meer scholing en het stimuleren van een ‘PZP tandem’- gesprek met eerst een verpleegkundige en daarna een arts.

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Verpleegkundigen en artsen ‘op de tandem’ voor proactieve zorgplanning met ouderen

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 11:30 - 11:39 CET