Desiree Bierlaagh, Verpleegkundige NP, verplegingswetenschapper & Practor CIV, Welzijn en Zorg

Bio:
Désirée is verpleegkundige NP en verplegingswetenschapper. De loopbaan van Désirée kent als rode draad leren en ontwikkelen van professionals en teams in veranderende contexten. Zij doet actieonderzoek naar praktische wijsheid van mbo’ers in welzijn en zorg. Samen met betrokkenen als medeonderzoeker creëert zij werk- en leeromgevingen waarin werk dat goed doet, goed is en goed voelt centraal staat.

Presentatie:
We leven in turbulente tijden in zorg en welzijn. De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk en er wordt een groot tekort verwacht aan zorgpersoneel. Dit doet een groot appèl op professionals en onze toekomstige collega’s. Hoe kunnen zij geboeid door het vak met plezier blijven werken. Als we in ons practoraat kijken door de bril van praktische wijsheid, welke aanknopingspunten zien we daar dan voor? En wat staat ons te doen?

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Boeien en binden van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 11:00 - 11:27 CET