Jeanne te Nijenhuis

Stil delier eerder opgemerkt door screenen met Nu-DESC

Inleiding
Verpleegkundigen nemen 3x per dag, 7 dagen per week de Delirium Observatie Screening af. Toch wordt een stil delier minder vaak vastgesteld, terwijl de gevolgen van een stil delier veel groter zijn dan bij een geagiteerd delier, o.a een groter risico op ondervoeding en decubitus. Het is dan ook de vraag of de DOS de meest valide screenings methode is voor het screenen van een stil delier. Verpleegkundigen hebben een screeningsmethode ontwikkeld die zowel binnen als buiten Europa wordt toegepast: de Nursing Delirium Scale. Passend bij verpleegkundig leiderschap.

Methode
De Nu-DESC is vertaald naar het Nederlands. Vervolgens zijn binnen 2 ziekenhuizen op 2 verschillende klinische afdelingen aan 25 verpleegkundigen gevraagd om gedurende 1 week zowel de DOS als de Nu-DESC in te vullen bij 20 patiënten. Het invullen van de Nu-DESC vraagt omdenken van de verpleegkundigen. I.p.v. antwoorden geef je cijfers van 0-2. En de vragenlijst bestaat uit 5  i.p.v. 13 vragen.

Hierna is er door de verpleegkundigen een enquête ingevuld waarbij hen gevraagd is naar de ervaringen en bevindingen. Ook is gekeken met welk screeningsinstrument een stil delier beter gediagnosticeerd wordt.

Resultaten
Een apathisch delier wordt met de Nu-DESC vaker gescreend dan met de DOS. Verpleegkundigen stellen zich vaker de vraag of er soms sprake is van een apathisch delier.

Reacties van verpleegkundigen na het invullen van de Nu-DESC:  de vragen zijn duidelijk, de observatie punten helder en het invullen kost minder tijd.

Conclusie
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Nu-DESC een stil delier duidelijk screent door m.n. de psychomotorische vraag en als gebruiksvriendelijk wordt beoordeeld.

Aanbeveling
Verder onderzoek in de Nederlandse praktijk is nodig om te bepalen of de Nu-DESC kan worden ingevoerd als screeninginstrument in plaats van de DOS.

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Stil delier eerder opgemerkt door screenen met Nu-DESC

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 12:00 - 12:09 CET