Marjolein Groeneveld

De incidentmelding valt door de mand; de inzet van kunstmatige intelligentie voor detectie van valincidenten in verpleegkundige notities

Introductie
Monitoring op valincidenten in het ziekenhuis gebeurt meestal door incidentmeldingen. In dit onderzoek worden deze meldingen vergeleken met een door kunstmatige intelligentie ontwikkeld algoritme dat in verpleegkunde rapportages valincidenten detecteert.

Opzet/methode
Het betreft een retrospectief onderzoek in het Catharina Ziekenhuis. Van alle patiënten opgenomen voor Klinische Geriatrie, Neurologie, Chirurgie, Orthopedie en Inwendige Geneeskunde vanaf 1 juni 2022 werden alle verpleegkundige rapportages tot 5 oktober 2022 verzameld. Deze notities werden handmatig beoordeeld op de aanwezigheid van een valincident (gouden standaard). Daarnaast werd een eerder ontwikkeld algoritme gebruikt om in deze database valincidenten te detecteren. Tot slot werden incidentmeldingen met betrekking tot vallen in deze onderzoeksperiode toegevoegd.

Resultaten
In 31.615 verpleegkundige rapportages van 1.675 patiënten werden 123 valincidenten gevonden. Hiervan werden er door het algoritme 99 (sensitiviteit 78,8%) en door incidentmeldingen 46 (37,1%) gevonden. De specificiteit van beide methodes was hoog (respectievelijk 98,3 en 100%). De positief- en negatief voorspellende waarde van het algoritme waren 16.4% en 99,9%, van de incidentmeldingen was dit 97,8% en 99,7%. Het algoritme detecteerde in 505 gevallen foutief een val.

Van de 123 valincidenten was er in 39 gevallen zowel een incidentmelding als herkenning door het algoritme. In 60 gevallen was er wel herkenning door het algoritme maar geen incidentmelding.

In 6 gevallen was er wel een incidentmelding, maar werd de val niet herkend door het algoritme.

In de resterende 18 gevallen werd de val alleen in de gouden standaard als zodanig herkend.

Conclusie/discussie
Het algoritme detecteert beduidend meer valincidenten dan de incidentmeldingen. Vooralsnog heeft het algoritme een relatief hoog aantal vals positieve beoordelingen waardoor verdere training van algoritme wenselijk is.

Als vervolg wordt er gewerkt om het algoritme aan de live-EPD omgeving te koppelen.

Daarnaast zal onderzocht worden hoe andere aspecten van de incidentmeldingen zoals kwaliteitsmonitoring en kwaliteitsverbetering wellicht door het algoritme ingevuld kunnen worden.

 

 

 

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    De incidentmelding valt door de mand; de inzet van kunstmatige intelligentie voor detectie van valincidenten in verpleegkundige notities

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 11:40 - 11:50 CET