Patricia Jepma

Passende zorg in het verpleeghuis door de-implementatie van Beter Laten handelingen

Introductie
In 2023 is de Beter Laten (BL) lijst voor de verpleeghuiszorg samengesteld. Hierin zijn handelingen beschreven die bewezen niet-effectief zijn, geen voordeel hebben voor de cliënt en soms zelfs schadelijk zijn. Het doel van dit project is het samen met zorgteams (helpenden, verzorgenden IG, verpleegkundigen) prioriteren en de-implementeren van BL handelingen in het verpleeghuis.

Methode
Vier bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam (UNO Amsterdam) aangesloten zorgorganisaties zijn vanaf maart 2024 gestart met dit project op de afdelingen psychogeriatrie (n=1) somatiek (n=1), geriatrische revalidatie (GRZ, n=1) en kleinschalig wonen (n=1). Per afdeling is er één ambassadeur (verpleegkundige of verzorgende IG) die de-implementatie op de afdeling leidt, samen met het UNO Amsterdam begeleidingsteam. Uit de 66 BL handelingen is met de ambassadeur een voorselectie gemaakt van maximaal tien handelingen. Deze zijn vervolgens geprioriteerd in een focusgroep met vijf tot acht zorgprofessionals uit het zorgteam. Redenen waarom handelingen werden uitgevoerd en belemmerende en bevorderende factoren werden geëxploreerd.

Resultaten
Per zorgteam zijn 2-4 handelingen geprioriteerd voor de-implementatie. Het vermijden van onnodige lagen (decubitus) is binnen twee zorgorganisaties geprioriteerd. De overige geprioriteerde handelingen richten zich op infectiepreventie, wondzorg en verblijfsduur van een katheter. Veelvoorkomende redenen waarom handelingen nog worden uitgevoerd zijn gewoontegedrag, kennistekort of onduidelijkheid over welke professional verantwoordelijk is. Momenteel worden nulmetingen uitgevoerd vanuit het elektronisch cliëntendossier, voorraadlijsten en zelfrapportage. Na de-implementatie zal het effect worden gemonitord door het herhalen van de nulmeting op drie en zes maanden.

Discussie
Dit onderzoek levert waardevolle inzichten op over de behoeftes van zorgteams bij het de-implementeren van niet-passende zorg in het verpleeghuis. De kennis, ervaringen en ontwikkelde materialen binnen deelnemende organisaties zullen breder binnen het netwerk van UNO Amsterdam worden gedeeld om ook andere afdelingen en verpleeghuizen te inspireren.

 

  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Passende zorg in het verpleeghuis door de-implementatie van Beter Laten handelingen

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 11:50 - 12:00 CET