Petra Boersma, Docent, Onderzoeker & Programmaleider, Hogeschool Inholland/Ben Sajet Centrum

Bio:
Petra Boersma is verpleegkundige en onderzoeker. In 2017 gepromoveerd aan de VU Universiteit op de implementatie van persoonsgerichte communicatie bij mensen met dementie. Zij is werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwestbare Ouderen van Hogeschool Inholland en programmaleider Leren, Verbeteren en Implementeren van het Ben Sajet Centrum te Amsterdam.

Presentatie:
De snel naderende dubbele vergrijzing nodigt zorg en welzijnsorganisaties uit om op zoek te gaan naar alternatieven om kwetsbare ouderen in de thuiszorg ook in de nabije toekomst te kunnen ondersteunen. In de regio Amstelveen hebben drie zorg en welzijnsorganisaties hun handen ineen geslagen, en zijn een samenwerking met de Compaan aangegaan om beeldzorg en welzijn te gaan implementeren in de wijkverpleging en welzijn.

De projectleider beeldzorg van St. Brentano en studenten, professionals en docenten van het Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk in de wijk hebben gedurende een jaar gezamenlijk gewerkt aan dit implementatieproces. In wekelijkse bijeenkomsten van het LIN werden kleine implementatie projecten uitgedacht en werd de voortgang ervan besproken. Kwantitatieve data over verleende beeldzorg werd verzameld. Met behulp van semi-gestructureerde interviews met cliënten thuis en professionals werden ervaringen met betrekking tot beeldzorg en welzijn geïnventariseerd.

In twee Leer- en InnovatieNetwerken (periode september 2023 – juni 2024) werd het implementatie proces onderzocht. In de eerste cyclus lukte het niet om beeldzorg op gang te krijgen in de praktijk vanwege diverse organisatorische belemmeringen. In de tweede cyclus nam digitale zorg en ondersteuning een vlucht. Cliënten zijn over het algemeen positief over de verleende beeldzorg en welzijn. Professionals die beeldzorg verlenen ook, zij kunnen dankzij deze manier van zorg verlenen weer eerder aan het werk in de praktijk.

Hoewel de implementatie van beeldzorg minder snel startte dan van tevoren was bedacht, is het uiteindelijk goed van de grond gekomen. Cliënten die begeleiding nodig hebben bij ADL-activiteiten zoals uit bed komen, eten uit de magnetron halen en medicatie inname hebben, voldoende aan beeldzorg. Er is meer behoefte aan uitbreiding van beeldzorg gericht op welzijn van cliënten. Beeldzorg kan verplegend en verzorgend personeel die fysieke problemen hebben, langer aan het werk houden.

  • Theater

    Het mes snijdt aan twee kanten; implementatie van beeldzorg in samenwerking met het Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 14:45 - 15:45 CET