Yvonne Haar, Verpleegkundig Specialist ouderenzorg & Wzd-functionaris

Biografie
Als verpleegkundig specialist (VS) ben ik werkzaam in verschillende kleinschalige woonvormen in de regio Krimpenerwaard. Al jaren lid van commissie Wzd en de eerste VS in NL om de Medilex scholing tot Wzd-functionaris te hebben gevolgd en afgerond. Ik zet mij in voor het opstellen, uitvoeren en beoordelen van zorgplannen waarbij onvrijwillige zorg en dwangmaatregelen zorgvuldig worden overwogen en toegepast.

Samenvatting
Met deze sessie nemen wij vanuit verschillende perspectieven de toehoorder mee:

  • Geschiedenis van vrijheid versus veiligheid
  • De rol van de Wzd in de thuissituatie
  • Verbeterdoelen in het ziekenhuis
  • Impact van de Wzd in het Verpleeghuis
  • Wat kunnen we in de keten van elkaar leren?
  • De Stallen, Rembrandt, Theater

    Vrijheidsbeperkende maatregelen en de Wet Zorg en Dwang

    Datum: 13 sep 2024Tijd: 10:00 - 10:30 CET